Prevádzka kotolní s.r.o.

SÍDLO
Železničiarska 13
811 04 Bratislava - Staré Mesto

02 / 2071 8885
polak@prevadzkakotolne.sk
0903 / 719 276 havarijný dispečing

KANCELÁRIA a klientske dni
ADRESA
Záhradnícka 5 (oproti Justičnému palácu)
PONDELOK
8:00-12:00 13:00-17:00
STREDA
8:00-12:00 13:00-16:00

Map