Unknown image

Prevádzka tepelných zdrojov

Prevádzkujeme domové kotolne, teplené čerpadla a klimatizácie. Zabezpečujeme revízie, servis, opravy. Držíme pohotovostné rezervy náhradných dielov ako sú elektródy, obehové čerpadlá, poistné ventily aby sme najčastejšie sa vyskytujúce poruchy boli schopní odstraňovať bez vplyvu na komfort. Prevádzku tepelných zdrojov do výkonu 500kW zabezpečuje neplatca DPH na priame náklady, čo prináša vlastníkom úsporu nákladov za teplo a teplú úžitkovú vodu. Prevádzkujeme cca 50 kotolní a tepelných čerpadiel za mesačnú odmenu od 100€ do 260€.

Hľadáte správcu pre kotolňu?
Kontaktujte nás pre referencie/ponuku
Unknown image

Prestavby a modernizácie kotolní

Ponúkame poradenstvo v oblasti riešenia problémov pri prevádzke domových kotolní, modernizácie a prestavieb starších kotolní. Pripravíme pre bytový dom investičný zámer s kalkuláciou návratnosti. Vykonávame opatrenia na zefektívnenie prevádzky a predĺženie životnosti kotolní, výmenníkových staníc, zdrojov chladu ako je hydrostatické vyregulovanie, optimálne nastavenie vykurovacích kriviek, montáž diaľkového dohľadu, monitoringu spotreby, merania a regulácie, úpravy vody pre vykurovacie systémy, prepäťovej ochrany, riadenej ventilácie... Po zefektívnení sa v priemere úspora celkových nákladov zníži o 10%.

Vaša kotolňa dosluhuje?
Dohodnite si stretnutie/obhliadku
Unknown image

Združený nákup plynu a služieb

V prípade, ak si zabezpečujete prevádzku kotolne svojpomocne ponúkame Vám možnosť združeného nákupu zemného plynu, prípadne ďalších služieb ako sú revízie, servis. Vďaka objemovým zľavám a vhodnom načasovaní nákupu ušetríte na najväčšej položke v cene za bývanie v bytovom dome a súčasne zlepšíte nákupnú cenu aj pre ostatné kotolne v našej správe. Okrem objemovej zľave vo výške cca 10%, šetríme aj Váš čas, ktorý by ste venovali priebežnému monitorovaniu vývoju cien plynu na trhu.

Nakupujete plyn?
Vyžiadajte si od nás ponuku